BCTC 1/2024 LSS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 31,92 tỷ đồng tăng 351,44% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Mía Đường Lam Sơn.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 726,14 tỷ đồng tăng 78,64% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn tăng 76,31% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 51,32% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 76,85% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng 54,39% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 28,16% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 31,92 tỷ đồng tăng 351,44% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 10.200 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây