BCTC 1/2024 M10 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 29,63 tỷ đồng tăng 27,4% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng Công ty May 10 - CTCP cho biết doanh thu đạt 1.099,68 tỷ đồng, tăng 24,8%.
  • Giá vốn tăng 26,98%, trong khi chi phí tài chính giảm 44,68%, trong đó chi phí lãi vay giảm 3,9%.
  • Chi phí quản lý tăng 17,37% và chi phí bán hàng tăng 19,93%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 29,63 tỷ đồng, tăng 27,4%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 26-04-2024 là 20.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây