BCTC 1/2024 MAC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 5,41 tỷ đồng tăng 45,34% so với cùng kỳ.

  • CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 19,12 tỷ đồng, tăng 15,19%.
  • Giá vốn tăng cao hơn đáng kể, lên 48,79%.
  • Tuy nhiên, chi phí tài chính giảm mạnh, giảm 93,86%, trong đó chi phí lãi vay giảm 85,33%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 5,41 tỷ đồng, tăng 45,34%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 08-05-2024 ở mức 14.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây