BCTC 1/2024 MCG - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 3,42 tỷ đồng quý I.

  • Trong quý 1/2024, CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG ghi nhận doanh thu đạt 10,82 tỷ đồng, tăng 57,34%.
  • Giá vốn tăng 62,62% và chi phí tài chính giảm 1,18%, trong đó chi phí lãi vay giảm 1,45%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 3,42 tỷ đồng, tăng 19,84%.
  • Giá cổ phiếu MCG đóng cửa tại 2.500 VND/cổ phiếu vào ngày 02-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây