BCTC 1/2024 MCH - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1.645,18 tỷ đồng tăng 19,47% so với cùng kỳ.

  • CTCP Hàng tiêu dùng Masan vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 6.580,43 tỷ đồng, tăng 9%, cùng với giá vốn tăng 2,24%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 41,65%, trong đó chi phí lãi vay giảm 45,58%.
  • Chi phí quản lý giảm 6,88%, trong khi chi phí bán hàng tăng 21,12%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1.645,18 tỷ đồng, tăng 19,47%.
  • Giá cổ phiếu của Masan đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 140.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây