BCTC 1/2024 MGR - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 3,58 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Tập đoàn MGROUP vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 0,15 tỷ đồng, giảm mạnh 93,45%.
  • Đồng thời, giá vốn và chi phí tài chính đều giảm 100%.
  • Chi phí quản lý giảm 16,95% và chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn âm, đạt 3,58 tỷ đồng, tăng 17,73% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây