BCTC 1/2024 MHC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 6,24 tỷ đồng tăng 117,1% so với cùng kỳ.

  • CTCP MHC vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024 với doanh thu đạt 4,11 tỷ đồng, tăng 1,87%.
  • Giá vốn giảm 12,1% và chi phí tài chính giảm mạnh 87,4%, trong đó chi phí lãi vay giảm 72,67%.
  • Chi phí quản lý giảm 10,14% và chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,24 tỷ đồng, tăng 117,1%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 02-05-2024 là 8.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây