BCTC 1/2024 MVC - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 9,97 tỷ đồng giảm 4,64% so với cùng kỳ.

  • CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 124,61 tỷ đồng, tăng 4,88%.
  • Giá vốn tăng 8,31% và chi phí tài chính giảm 39,62%, trong đó chi phí lãi vay giảm 39,64%.
  • Chi phí quản lý tăng 21,71% và chi phí bán hàng giảm 29,36%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,97 tỷ đồng, giảm 4,64%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 02-05-2024 là 11.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây