BCTC 1/2024 MVN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 342,46 tỷ đồng tăng 31,93% so với cùng kỳ.

  • Trên báo cáo tài chính Q1/2024 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, doanh thu đạt 3.596,13 tỷ đồng, tăng 26,21%.
  • Giá vốn tăng 30,5%, chi phí tài chính giảm 20,78%, trong đó chi phí lãi vay giảm 40,01%.
  • Chi phí quản lý tăng 11,96%, chi phí bán hàng giảm 2,18%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 342,46 tỷ đồng, tăng 31,93%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 17.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây