BCTC 1/2024 NDW - Lợi nhuận quý I lãi 10,46 tỷ đồng giảm 4,28% so với cùng kỳ.

  • CTCP Cấp nước Nam Định vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 67,62 tỷ đồng, tăng 4,08%.
  • Giá vốn tăng 8,2%, trong khi chi phí tài chính giảm 37,96%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo tỷ lệ tương tự.
  • Chi phí quản lý tăng 9,24% và chi phí bán hàng tăng 2,96% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 10,46 tỷ đồng, giảm 4,28%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây