BCTC 1/2024 NFC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 10,38 tỷ đồng tăng 27,95% so với cùng kỳ.

  • CTCP Phân lân Ninh Bình vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 279,67 tỷ đồng, tăng 78,08%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh 85,88%.
  • Chi phí tài chính giảm 10,29%, trong đó chi phí lãi vay giảm đáng kể 89,16%.
  • Chi phí quản lý tăng 20,19%, chi phí bán hàng tăng 90,67%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 10,38 tỷ đồng, tăng 27,95%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây