BCTC 1/2024 NHT - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,77 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 63,83 tỷ đồng, giảm 33,77%.
  • Giá vốn giảm 35,93% và chi phí tài chính giảm 6,54%, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,19%.
  • Chi phí quản lý tăng 17,59% và chi phí bán hàng giảm 44,7%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 1,77 tỷ đồng, giảm 213,96%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng giao dịch tại ngày 03-05-2024 là 11.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây