BCTC 1/2024 OIL - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 233,38 tỷ đồng giảm 8,28% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP cho thấy doanh thu đạt 29.624,34 tỷ đồng, tăng 44,24%.
  • Giá vốn tăng 45,44%, trong khi chi phí tài chính giảm 41,22%, trong đó chi phí lãi vay giảm 41,54%.
  • Chi phí quản lý tăng 10,54% và chi phí bán hàng tăng 29,69%.
  • Lợi nhuận sau thuế giảm 8,28%, đạt 233,38 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 9.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây