BCTC 1/2024 PGS - Lợi nhuận quý I lãi 28,5 tỷ đồng giảm 13,82% so với cùng kỳ.

  • CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 1.475,1 tỷ đồng, tăng 0,8%.
  • Giá vốn cũng tăng 0,93%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 44,43%, trong đó chi phí lãi vay giảm 44,44%.
  • Chi phí quản lý giảm 1,7%, trong khi chi phí bán hàng tăng 5,69%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 28,5 tỷ đồng, giảm 13,82% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây