BCTC 1/2024 PMG - Lợi nhuận quý I lãi 3,5 tỷ đồng giảm 51,5% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 500,13 tỷ đồng, giảm 3,75%.
  • Giá vốn giảm 2,82% và chi phí tài chính giảm mạnh 55,17%, trong đó chi phí lãi vay giảm 54,34%.
  • Chi phí quản lý giảm 7,26% và chi phí bán hàng tăng 2,55%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 51,5%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 7.390 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây