BCTC 1/2024 PSH - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 23,92 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 475,62 tỷ đồng, giảm 87,59%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính cũng giảm tương ứng 86,93% và 86,72%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng giảm lần lượt là 10,27% và 37,47%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 23,92 tỷ đồng, giảm 112,03%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng giao dịch tại 4.690 VND/cổ phiếu vào ngày 17-04-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây