BCTC 1/2024 PTB - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 89,18 tỷ đồng tăng 42,37% so với cùng kỳ.

  • CTCP Phú Tài vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 1.436,97 tỷ đồng, tăng 1,95%.
  • Giá vốn tăng 0,81%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 31,99%, trong đó chi phí lãi vay giảm 30,77%.
  • Chi phí quản lý tăng nhẹ 0,3%, chi phí bán hàng tăng 3,36%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 89,18 tỷ đồng, tăng 42,37%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng là 70.300 VND/cổ phiếu vào ngày 07-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây