BCTC 1/2024 PVC - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,94 tỷ đồng giảm 88,19% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP cho thấy doanh thu đạt 397,84 tỷ đồng, giảm 39,62%.
  • Giá vốn giảm 40,4%, chi phí tài chính giảm 51,78%, trong đó chi phí lãi vay giảm 66,11%.
  • Chi phí quản lý giảm 7,83%, chi phí bán hàng giảm 32,65%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,94 tỷ đồng, giảm 88,19%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 14.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây