BCTC 1/2024 PVP - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 46,35 tỷ đồng giảm 2,28% so với cùng kỳ.

  • CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 373,21 tỷ đồng, tăng 22,38%.
  • Giá vốn cũng tăng 15,5% và chi phí tài chính tăng đáng kể lên 413,02%, trong đó chi phí lãi vay tăng 134,97%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm nhẹ xuống 46,35 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 19-04-2024 là 14.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây