BCTC 1/2024 PVT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 230,92 tỷ đồng tăng 26,97% so với cùng kỳ.

  • Tổng CTCP Vận tải Dầu khí vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 2.536,11 tỷ đồng, tăng 24,48%.
  • Giá vốn cũng tăng 17,49% và chi phí tài chính tăng đáng kể lên 70,2%, trong đó chi phí lãi vay tăng 53,87%.
  • Chi phí quản lý cũng tăng 35,6% trong khi chi phí bán hàng giảm 11%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 230,92 tỷ đồng, tăng 26,97%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 26-04-2024, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 24.850 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây