BCTC 1/2024 PXA - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 2,49 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 1,38 tỷ đồng, giảm 67,55%.
  • Giá vốn giảm 59,5% và chi phí tài chính tăng 4,78%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 4,78%.
  • Chi phí quản lý giảm 3,93% và chi phí bán hàng giảm 8,53% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt mức âm 2,49 tỷ đồng, giảm 97,15%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây