BCTC 1/2024 QNS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 531,84 tỷ đồng tăng 68,03% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đường Quảng Ngãi vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 2.522,44 tỷ đồng, tăng 18,45%.
  • Giá vốn tăng 11,78% và chi phí tài chính giảm 28,55%, trong đó chi phí lãi vay giảm 28,07%.
  • Chi phí quản lý giảm 0,08% và chi phí bán hàng giảm 2,05%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 531,84 tỷ đồng, tăng 68,03%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 02-05-2024 là 46.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây