BCTC 1/2024 QNW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 8,44 tỷ đồng tăng 140,73% so với cùng kỳ.

  • CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 26,01 tỷ đồng, tăng 49,42%.
  • Giá vốn tăng 11,66% và chi phí tài chính giảm 19,42%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 19,42%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt tăng 27,85% và 53,91%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8,44 tỷ đồng, tăng 140,73%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 08-05-2024, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 8.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây