BCTC 1/2024 QPH - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 17,5 tỷ đồng tăng 1,15% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thủy điện Quế Phong vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 24,51 tỷ đồng, tăng 0,85%.
  • Đồng thời, giá vốn giảm 0,55% và chi phí tài chính giảm mạnh 42,72%, trong đó chi phí lãi vay giảm 35,73%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 17,5 tỷ đồng, tăng 1,15%.
  • Đây là những dấu hiệu tích cực về hoạt động kinh doanh của CTCP Thủy điện Quế Phong trong quý đầu năm 2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây