BCTC 1/2024 S55 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 13,03 tỷ đồng tăng 499,47% so với cùng kỳ.

  • CTCP Sông Đà 505 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 317 tỷ đồng, tăng đáng kể lên đến 721,66%.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh lên đến 1.187,18%.
  • Chi phí tài chính giảm 10,11%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong cùng kỳ đạt 13,03 tỷ đồng, tăng 499,47%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây