BCTC 1/2024 S99 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 22,48 tỷ đồng tăng 148,03% so với cùng kỳ.

  • CTCP SCI vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 366,83 tỷ đồng, tăng 48,31%.
  • Giá vốn tăng 77,7%, trong khi chi phí tài chính giảm 8,89%, trong đó chi phí lãi vay tăng 5,86%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 22,48 tỷ đồng, tăng 148,03%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 11.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây