BCTC 1/2024 SCI - Lợi nhuận quý I lãi 3,09 tỷ đồng giảm 67,36% so với cùng kỳ.

  • CTCP SCI E&C vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 255,04 tỷ đồng, giảm 15,55%.
  • Giá vốn giảm 1,76%.
  • Chi phí tài chính giảm 31,5%, trong đó chi phí lãi vay giảm 44,82%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,09 tỷ đồng, giảm 67,36%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 12.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây