BCTC 1/2024 SD4 - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 14,1 tỷ đồng quý I.

  • Công ty cổ phần Sông Đà 4 vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2024.
  • Giá cổ phiếu của công ty đã đóng cửa ở mức 3.400 VND/cổ phiếu vào ngày 07-05-2024.
  • Báo cáo tài chính cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý trong doanh thu và lợi nhuận của công ty.
  • Ngoài ra, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty cũng được công bố trong báo cáo.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây