BCTC 1/2024 SD5 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 6,55 tỷ đồng tăng 19,47% so với cùng kỳ.

  • Trong quý đầu năm 2024, CTCP Sông Đà 5 ghi nhận doanh thu đạt 554,1 tỷ đồng, tăng 5,74%.
  • Giá vốn cũng tăng 5,27% và chi phí tài chính tăng đáng kể lên 70,91%, trong đó chi phí lãi vay giảm 81,14%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 6,55 tỷ đồng, tăng 19,47%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 7.500 VND/cổ phiếu vào ngày 02-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây