BCTC 1/2024 SD9 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 10,37 tỷ đồng tăng 243,43% so với cùng kỳ.

  • CTCP Sông Đà 9 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 112,09 tỷ đồng, tăng 72,36%.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng cao, lên đến 94,3%.
  • Chi phí tài chính giảm 35,36%, trong đó chi phí lãi vay giảm 35,49%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 10,37 tỷ đồng, tăng đến 243,43%.
  • Giá cổ phiếu của CTCP Sông Đà 9 đóng cửa tại ngày 02-05-2024 ở mức 9.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây