BCTC 1/2024 SEB - Lợi nhuận quý I lãi 39,98 tỷ đồng giảm 26,89% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 76,93 tỷ đồng, giảm 23,34%.
  • Giá vốn giảm 11,02% và chi phí tài chính giảm mạnh 49,41%, trong đó chi phí lãi vay giảm 57,27%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 39,98 tỷ đồng, giảm 26,89%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây