BCTC 1/2024 SGD - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,79 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 4,25 tỷ đồng, giảm 56,68%.
  • Đồng thời, giá vốn cũng giảm 66,63%.
  • Chi phí tài chính tăng 27,53%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Chi phí quản lý giảm 15,19% và chi phí bán hàng giảm 29,52%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 0,79 tỷ đồng, tăng 24,11% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây