BCTC 1/2024 SGR - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 13,79 tỷ đồng quý I.

  • Trong quý 1/2024, Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn ghi nhận doanh thu đạt 20,68 tỷ đồng, tăng 72,66%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính tăng lần lượt 133,36% và 25,52%.
  • Chi phí quản lý giảm 43,02% trong khi chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 13,79 tỷ đồng, giảm 22,71%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 20.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây