BCTC 1/2024 SGS - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 7,64 tỷ đồng giảm 33,28% so với cùng kỳ.

  • CTCP Vận tải biển Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 49,04 tỷ đồng, giảm 3,77%.
  • Giá vốn tăng 9,97% trong khi chi phí tài chính giảm 52,54%, trong đó chi phí lãi vay giảm 20,95%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 7,64 tỷ đồng, giảm 33,28%.
  • Giá cổ phiếu cuối ngày 26-04-2024 là 18.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây