BCTC 1/2024 SHI - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 1,05 tỷ đồng giảm 93,65% so với cùng kỳ.

  • CTCP Quốc tế Sơn Hà vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 1.862,01 tỷ đồng, giảm 16,04%.
  • Giá vốn giảm 17,4% và chi phí tài chính giảm 8,76%, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,99%.
  • Chi phí quản lý tăng 1,01% và chi phí bán hàng tăng 8,88%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1,05 tỷ đồng, giảm 93,65%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng vào ngày 03-05-2024 là 14.850 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây