BCTC 1/2024 SID - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 23,76 tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 24,39 tỷ đồng, tăng 2,43%.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng 2,78%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt tăng 25,4% và 17,11%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 11% so với cùng kỳ, đạt 23,76 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 03-05-2024 là 12.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây