BCTC 1/2024 SIP - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 246,01 tỷ đồng tăng 48,39% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 1.826,23 tỷ đồng, tăng 30,99%, trong khi giá vốn tăng 33,86%.
  • Chi phí tài chính giảm 83,84%, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,14%.
  • Chi phí quản lý giảm 7,27%, chi phí bán hàng tăng 22,2%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 246,01 tỷ đồng, tăng 48,39%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 83.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây