BCTC 1/2024 SLS - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 102,27 tỷ đồng giảm 6,35% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Mía Đường Sơn La.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 241,82 tỷ đồng giảm 41,23% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn giảm 52,13% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 89,59% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 89,59% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý giảm 13,1% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm 92,48% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 102,27 tỷ đồng giảm 6,35% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 159.700 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây