BCTC 1/2024 SNZ - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 220,78 tỷ đồng tăng 54,65% so với cùng kỳ.

  • Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 1.291,51 tỷ đồng, tăng 21,51%.
  • Giá vốn tăng 10,24% và chi phí tài chính giảm 11,28%, trong đó chi phí lãi vay giảm 7,44%.
  • Chi phí quản lý tăng 10,14% và chi phí bán hàng tăng 32,82%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 220,78 tỷ đồng, tăng 54,65%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 02-05-2024 là 32.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây