BCTC 1/2024 SPD - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,84 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 162,6 tỷ đồng, tăng 8,18%.
  • Giá vốn tăng 10,1% và chi phí tài chính giảm 31,97%, trong đó chi phí lãi vay giảm 19,5%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng giảm lần lượt là 12,7% và 9,6%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm mạnh xuống mức âm 1,84 tỷ đồng, giảm 881,66%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây