BCTC 1/2024 SRC - Lợi nhuận quý I lãi 3,35 tỷ đồng giảm 17,38% so với cùng kỳ.

  • Trong quý đầu năm 2024, CTCP Cao su Sao Vàng ghi nhận doanh thu đạt 174,85 tỷ đồng, giảm 13,31%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính giảm lần lượt là 15,05% và 0,57%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng đều giảm so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 17,38%, đạt 3,35 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 17-04-2024 là 30.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây