BCTC 1/2024 SVG - Lợi nhuận quý I lãi 0,06 tỷ đồng giảm 33,4% so với cùng kỳ.

  • CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 57,4 tỷ đồng, tăng 3,12%.
  • Giá vốn tăng 5,7%, trong khi chi phí tài chính giảm 32,04%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 32,04%.
  • Chi phí quản lý tăng 34,15%, trong khi chi phí bán hàng giảm 39,8%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,06 tỷ đồng, giảm 33,4% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây