BCTC 1/2024 TBC - Lợi nhuận quý I lãi 39,16 tỷ đồng giảm 45,39% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thủy điện Thác Bà vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 110,83 tỷ đồng, giảm 29,26%.
  • Giá vốn giảm 17,09% và chi phí tài chính giảm 37,49%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 37,49%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 39,16 tỷ đồng, giảm 45,39%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 02-05-2024 là 38.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây