BCTC 1/2024 TCH - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 404,89 tỷ đồng tăng 133,4% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 1.621,79 tỷ đồng, tăng 193,88%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh lên 175,93%.
  • Chi phí tài chính giảm đáng kể 119,57%, trong đó chi phí lãi vay giảm 126,76%.
  • Chi phí quản lý tăng 8,22%, chi phí bán hàng tăng cao 367,76%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 404,89 tỷ đồng, tăng 133,4%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng ghi nhận là 16.300 VND/cổ phiếu vào ngày 02-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây