BCTC 1/2024 TED - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 22,47 tỷ đồng tăng 35,29% so với cùng kỳ.

  • Trong quý đầu năm 2024, Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP ghi nhận doanh thu đạt 422,8 tỷ đồng, tăng 8,82%.
  • Giá vốn tăng 5,84% và chi phí tài chính giảm mạnh 51,41%, trong đó chi phí lãi vay giảm 54,38%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 22,47 tỷ đồng, tăng 35,29%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 26-04-2024 là 38.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây