BCTC 1/2024 TGG - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 5,23 tỷ đồng quý I.

  • CTCP The Golden Group vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 164,53 tỷ đồng, tăng 27.322,44%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh 5.314,03%.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể 602,14%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt mức âm 5,23 tỷ đồng, tăng 70%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây