BCTC 1/2024 TL4 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,99 tỷ đồng tăng 180,71% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng CTCP Xây dựng Thủy Lợi 4 cho biết doanh thu đạt 5,69 tỷ đồng, giảm 44,92%.
  • Giá vốn giảm 43,74% và chi phí tài chính giảm 68,92%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo tỷ lệ tương tự.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,99 tỷ đồng, tăng 180,71% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây