BCTC 1/2024 TMB - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 27,73 tỷ đồng tăng 28,1% so với cùng kỳ.

  • CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 12.151,16 tỷ đồng, tăng 39,13%.
  • Giá vốn tăng 37,88%, chi phí tài chính tăng 53,25%, trong đó chi phí lãi vay tăng 73,56%.
  • Chi phí quản lý tăng 38,65%, chi phí bán hàng tăng 86,71%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 27,73 tỷ đồng, tăng 28,1%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 08-05-2024 là 73.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây