BCTC 1/2024 TMS - Lợi nhuận quý I lãi 37,66 tỷ đồng giảm 28,3% so với cùng kỳ.

  • CTCP Transimex vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 690,58 tỷ đồng, tăng 49,48%.
  • Giá vốn tăng 50,73%, chi phí tài chính tăng 116,98%, trong đó chi phí lãi vay tăng 141,04%.
  • Chi phí quản lý tăng 56,04%, chi phí bán hàng tăng 104,41%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 37,66 tỷ đồng, giảm 28,3%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 55.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây