BCTC 1/2024 TN1 - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 8,69 tỷ đồng giảm 54,11% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 202,57 tỷ đồng giảm 3,83% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn giảm 5,43% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 19,8% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 19,8% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng 24,3% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm 24,6% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 8,69 tỷ đồng giảm 54,11% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 13.500 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây